Oppdatert 5 Mars 2011

Velkommen til Norsk-Finsk interesseorgans nettside! 


 

Norsk-finsk interesseorgan er et nasjonalt interesseorgan for norske borgere som er etterkommere av finsk innvandring før 1940.

 

Litt om de forskjellige kategoriene på NFIs nettsted.

I kategorien Status finnes informasjon om bakgrunn for etableringen av NFI og hva vi arbeider med.
I kategorien Aktiviteter forsøker vi å oppdatere om forskjellige aktiviteter som er relevante for NFI og deres arbeide.
I kategorien Arkiv finnes dokumenter til og fra NFI samt andre dokumenter som relaterer til vårt arbeide.

Har du kommentarer eller synspunkter? Send et par ord!

 


 

Innmelding NFI
Har du et inntrykk av at dine finske forfedre var et stakkarslig offer for statlige overgrep eller var de en resurs for det nordnorske samfunn?
Vi i NFI mener våre finske forfedre og deres etterkommere var en resurs for det norske samfunn. Den finske innvandrerhistorien kan vi være stolte av. Offerrollen som den "kvenske" gruppen formidler ønsker vi ikke å bli assosiert eller forvekslet med!

NFI trenger medlemmer som støtter vårt arbeide med å få myndighetene til å forstå at dagens finskættede blant den norske befolkningen ikke oppfatter seg som en offergruppe med krav om særbehandling med "kvenske" radiosendinger, "kvensk" språk, skilting med "kvenske" stedsnavn eller "kvenske" aviser. Meld deg inn i NFI med navn, adresse og fødselsdato.
Klikk på koblingen eller send brev til: post@norskfinsk.no

Eventuelt send et brev til: Ringveien 7 - 9802 Vestre Jakobselv

Medlemskontingent Kr 100,- pr år betales til konto: 1503.09.79807
Merk innbetalingen : Medlemskontingent, ditt navn, adresse og fødselsdato

Bedrifter og privatpersoner oppfordres til å gi øknomisk støtte til dekning av annonser, administrative utgifter etc. Ingen mottar lønn, da NFI baseres på frivillig arbeide.

Send gjerne noen ord om din mening eller kom med spørsmål.
Min mening eller spørsmål

 

 

 

 

 

 

NFI © 2009